ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ;

Η Σαηεντολογία δεν είναι πολιτικοποιημένη και δεν ασκεί καμία πολιτική δραστηριότητα απολύτως. Σύμφωνα με τα Πιστεύω της Εκκλησίας «όλοι οι άνθρωποι έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να διαμορφώσουν, να επιλέξουν, να βοηθήσουν ή να στηρίξουν τις δικές τους οργανώσεις, εκκλησίες και κυβερνήσεις». Οι Σαηεντολόγοι είναι ελεύθεροι να έχουν τις προσωπικές τους πολιτικές απόψεις και πεποιθήσεις, να ψηφίζουν τους υποψηφίους της επιλογής τους κ.λπ., και δε λαμβάνουν κατευθυντήρια γραμμή από την Εκκλησία σχετικά με τη θέση που θα τηρήσουν απέναντι σε πολιτικά ζητήματα ή πολιτικούς υποψηφίους. Η Εκκλησία πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στην εκκλησία και στο κράτος.