ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΟΥ;

Ναι. Η Σαηεντολογία απευθύνεται στο πνεύμα, και μέσω της εφαρμογής των αρχών της αυξάνει την επίγνωση κάποιου, καθώς επίσης και την ικανότητά του ως πνευματικό ον. Αφού ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ον, σαφώς διαχωρισμένο από τη διάνοια και το σώμα του, η Σαηεντολογία θα τον βοηθήσει να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο της διάνοιάς του, όπως ακριβώς τον βοηθά να ελέγχει, με ευφυή τρόπο, κι όλες τις πλευρές της ζωής.